V této sekci jsou jednotlivá témata chemie pro 9. ročník podle doporučeného RVP a převážné většiny ŠVP.

Soli, chemické reakce, redoxní děj, výpočty z chemických rovnic, organická chemie (uhlovodíky a deriváty) a základy biochemie, makromolekulární látky, hoření a hašení, základní výroby.

V každém tématu najdete: výklad (prezentace, webová nebo textová stránka), úkoly, procvičení a testy, videopokusy, krátké a jednoduché návody na pokusy