V této sekci jsou jednotlivá témata chemie pro 8. ročník podle doporučeného RVP a převážné většiny ŠVP.

směsi, prvky, sloučeniny (halogenidy, oxidy, kyseliny a hydroxidy), kyselost a zásaditost, počátek výpočtů z chemie (percentuální koncentrace, hmotnostní zlomek, molární hmotnost) a základy chemických rovnic. Soli jsou navíc přidány jak v 8., tak v 9. ročníku.

V každém tématu najdete: výklad (prezentace, webová nebo textová stránka), úkoly, procvičení a testy, videopokusy, krátké a jednoduché návody na pokusy