Kurz je zaměřen na zdokonalení práce s programem Baltík, získání znalostí a dovedností v pokročilejší možnosti programu, dále rozvíjet schopnosti algoritmizace.

Kurz je zaměřen na zdokonalení v práci s programem Baltík, poznání získání znalostí a dovedností v pokročilejší možnosti program.

Kurz je zaměřen na seznámení učitelů s programovacím nástrojem pro děti, na získávání základních dovedností a znalostí v programu SGP Baltík 3, na zvládnutí základů algoritmizace. 

Kurz tvorby interaktívních cvičení v programu Hot Potatoes. Obsahuje i pomůcky pro učitele v podobě souborů nastavení jednotlivých typů cvičení. Vyhnete se tak neoblíbené konfiguraci.

Kurz vychází ze znalostí základní tvorby interaktivních cvičení a obohacuje je o využití obrázků v různých částích cvičení, čtecích okének, tabulek, multimediálních prvků (hudby, videa), spájení cvičení a jejich spřístupnění.

Tvorba interaktivních cvičení v programech Matching Game Maker, Memory Game MakerSentence Game Maker a multimediálního vzdelávacího materiálu v programu Comprehension Task Maker.

Tvorba kvízů pro potřeby různých typů vzdělávání, volnočasových aktivit, teambuildingových nebo soukromých akcí.