Generátor pracovných listov je určený v pravom rade pre učiteľov matematiky (prvého aj druhého stupňa ZŠ, plus strednej školy), ale aj prírodovedy a anglického jazyka (tvorba PL na precvičenie si určovania času), a pre všetkých, ktorí vytvárajú v rámci svojho predmetu grafy funkcií.

Naučte sa vytvárať komiksy a oboznámte sa s možnosťami ich využívania vo vzdelávaní. Učenie s nimi je zábavné.